Aanmelden

Aanmelden

Sinds februari 2015 is het verplicht aan te melden via de online applicatie/website die ontwikkeld werd om ouders te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. Enkel via deze applicatie/website kan uw opvangvraag geregistreerd worden. U hoeft uw opvangvraag op deze manier maar één keer te stellen.

Aanmelden doet u via de website:

www.kinderopvanginbrussel.be

 Stappenplan registratie

 1. Ga naar kinderopvanginbrussel.be
 2. Vul je persoonlijke gegevens in ( bevestiging via e-mail)
 3. Vul eventueel ook de gegevens van je partner in
 4. Vul de gegevens van je (toekomstig) kind in
 5. Vul in wanneer je opvang zoekt
 6. Kies maximum 5 opvanginitiatieven

.

Links

Voor een overzicht van alle Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel verwijzen we naar:

www.opgroeieninbrussel.be

www.kindengezin.be

Elk opvanginitiatief van je keuze (maximum 5) stuurt je een antwoord. Dit antwoord kan positief, negatief of afwijkend zijn (vb. andere startdatum). Je krijgt ten vroegste 7 maanden voor de startdatum een antwoord.

Je ontvangt het voorstel via mail. Reageer bij een positief voorstel binnen de 10 dagen voor verder info en bespreking.

Indien er geen plaats is ontvang je een mail met een negatief antwoord. Je kan dan verder afwachten of er op een later tijdstip een plaats vrij komt en je vraag dus laten staan of je kan een ander opvanginitiatief zoeken.

Het is belangrijk dat alle gegevens correct worden ingevuld. Bij misbruik kan de opvangvraag geweigerd worden. Indien persoonlijke gegevens veranderen, pas dit dan ook aan op de website.

 

Procedure

Bij het toewijzen van een plaats moet voorrang gegeven worden aan bepaalde maatschappelijke groepen.

Voorrang geven betekent:

dat de organisator bij keuze tussen meerdere opvangvragen eerst moet ingaan op de vraag die behoort tot de wettelijke voorrangsgroep:

 • Voorrang aan de kinderen uit kwetsbare gezinnen (20%)
 • Voorrang voor werkgerelateerde opvangvragen
 • Voorrang aan Nederlandstalige gezinnen. (maximum 55% en minimum één kind).

Er wordt ook rekening gehouden met voorrangsregels vanuit de organisatie :

 • Kinderen van personeelsleden van Scholengroep Brussel
 • Broers of zussen van leerlingen momenteel ingeschreven in een school van Scholengroep Brussel

Indien u een plaats heeft, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Hier worden vragen beantwoord en info gegeven. U krijgt ook een rondleiding. Als u beslist om te starten, worden het huishoudelijk reglement en het opnameplan besproken en ondertekent. U wordt ook op de hoogte gebracht van de verschillende documenten die in orde moeten zijn voor de start van de opvang.