Klachten
klachten

Als u een klacht of ongenoegen hebt over de dienstverlening van ons kinderdagverblijf, vragen we u om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de leidinggevende te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand dat door een gesprek kan worden rechtgezet. Indien dit gesprek geen oplossing biedt of wenst u uw ongenoegen kenbaar te maken aan de leidinggevende, kan u het klachten formulier invullen en wordt er samen met u naar een gepaste oplossing gezocht.

De verantwoordelijke tracht samen met u de situatie waar u bedenkingen bij heeft te verhelderen en tot een oplossing te komen. De verantwoordelijke registreert dit gesprek.

Download klachtenformulier

Als u gebruik wil maken van het onderstaand klachtenformulier kan u deze downloaden en invullen door op ‘downloaden’ te klikken onder het formulier.

Downloaden (DOCX, 127KB)

U kan zich ook wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin:
Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel – klachtendienst@kindengezin.be – 02/533 14 14.

Indien de klachtafhandeling voor U toch niet voldoende blijkt te zijn kan U nog steeds een officiële klachtenprocedure in gang zetten via SGR8/RvB/B/070024

Ook suggesties zijn welkom.