Starten in het kinderdagverblijf
Meer info

Aanmelding vereist

Voordat u kan starten in ons kinderdagverblijf is het sinds februari 2015 officieel verplicht om u eerst aan te melden

Wenbeleid

Vooraleer kinderen in de kinderopvang starten is het belangrijk om te komen “wennen”. Wij achten wennen noodzakelijk, ongeacht de leeftijd, omdat het zowel voor uw kindje als voor de ouders een stressvolle overgang is.

Voor nieuwe kindjes die (voltijds) komen wordt het wennen in overleg met de ouders als volgt gestructureerd :

  • Aanvang : De eerste bezoeken (1 tot 3) bent u samen met uw kind welkom in het kinderdagverblijf. Gedurende maximaal één uur kan u met uw kind aanwezig zijn in de groep waarin uw kind zal starten. Uw kind krijgt op deze manier de mogelijkheid om in aanwezigheid van een vertrouwde volwassenen (mama of papa) de nieuwe omgeving te verkennen. Voor u, als ouders, zijn deze momenten eveneens een kennismaking met het reilen en zeilen in het kinderdagverblijf en met de kindbegeleidsters die voor uw kind gaan zorgen. Deze opvang in aanwezigheid van de ouder(s) is gratis.
  • Na deze eerste kennismaking in aanwezigheid van een ouder, krijgt uw kind de kans om geleidelijk aan te wennen aan het verblijf in het kinderdagverblijf.
  • Vanaf de eerste dag dat uw kind zonder ouders in het kinderdagverblijf verblijft, verwachten we een aanwezigheid van minimaal 2 en maximaal 3 uur. We nemen de tijd om u te vertellen hoe deze stap verliep.
  • Nadien kan er in overleg de overgang naar een halve dag (min3 en max 4 uur) en daarna een volledige dag (min 5 en max 6) gemaakt worden.

 

Pas na deze wenmomenten kan de opvang starten.

Ook bij de overgang naar een volgende leefgroep, hechten we belang aan het wennen. Met wennen bedoelen we hier dat uw kindje geleidelijk aan kennis maakt met de nieuwe groep.

  • De kindjes gaan naar de volgende leefgroep na teamoverleg
  • We informeren wanneer we met het wennen in de nieuwe groep starten.
  • Eerst brengt uw kindje een korte tijd door in de nieuwe groep.
  • Stilaan wordt de tijd die uw kind doorbrengt in de volgende leefgroep langer.